De consument van de Dag & Dauw online shop heeft het recht aan Dag & Dauw Asse mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij retour wordt de aankoop van het product terugbetaald binnen de 14 dagen. U wordt  op de hoogte gesteld dat de kosten voor terugzending van het product ten uwer lasten zijn.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Dag & Dauw Asse via info@www.dagendauw.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Dag & Dauw Asse, Weversstraat 26, 1730 Asse, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Aangezien de aard van de producten kunnen enkel de artikelen die in de originele en onbeschadigde verpakking zitten samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden